Obchodní rejstřík > Rejstříkové soudy

Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají-li své sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání; nemá-li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele.

Obchodní rejstřík pro zahraniční osobu (§ 21 odst. 2 obch. zák.) vede soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo jeho organizační složka (§ 21 odst. 3 obch. zák.).

Rejstříkové soudy

Městský soud v Praze


Slezská 9
120 00 Praha 2
OR@msoud.pha.justice.cz
Tel: 224 172 111

Krajský soud v Českých Budějovicích


Zátkovo nábřeží 2
370 84 České Budějovice
rejstrik@ksoud.cbu.justice.cz

Krajský soud v Plzni


Stehlíkova 3
303 16 Plzeň
Tel: 377 869 611
spravce@ksoud.plz.justice.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem


třída Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem
posta@ksoud.unl.justice.cz
Tel: 475 247 111 - ústředna

pobočka Krajského soudu v Liberci


U Soudu 540/3
460 72 Liberec
posta@ksoud.lbc.justice.cz
Tel:485 238 353

Krajský soud v Hradci Králové


Třída ČSA 218
502 08 Hradec Králové
rejstrik@ksoud.hrk.justice.cz
Tel: 498 016 111 - ústředna

pobočka Krajského soudu v Pardubicích


Sukova 1556
530 96 Pardubice

Krajský soud v Brně


Husova 15
601 95 Brno
posta@ksoud.brn.justice.cz
Tel: 542 101 111 - ústředna

Krajský soud v Ostravě


Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1
ksostrava@ksoud.ova.justice.cz
Tel: 596 153 111 - ústředna


Vyhledávání v OR

podle firmy

podle jmen

podle společníků

Rejstříkové soudy

Živnostenský rejstřík